Valtion avustusten myöntäminen STM/2021/49

« Raha-asiainvaliokunta 22.4.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Veikkaus Oy:n rahapelituotoista myönnettävät valtionavustukset terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Lassi Kauttonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163577
Asia
Avustuksina rahapelitoiminnan tuotosta valtion vuoden 2021 talousarvion momentilta 33.90.50 myönnetään 52 698 798 euroa liitteiden 1 ja 2 mukaisesti. Avustushakemukset hylätään muilta osin.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Avustukset myönnetään julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja täydentävien yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Avustuksilla muun muassa rohkaistaan järjestöjä kehittämään uusia toimintamuotoja ja pyritään järjestöjen toimintavalmiuksien parantamiseen.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta