Valtioneuvoston asetus OKM/2021/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta Tanskan kanssa tehdystä sopimuksesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Satu Paasilehto, Hallitusneuvos p.+35 8295330240
Asia
Asetuksella saatetaan voimaan Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta Tanskan kanssa Kööpenhaminassa 11 päivänä joulukuuta 2020 tehty sopimus. Sopimus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 19 päivänä huhtikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomalais-tanskalaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta Tanskan kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen