Eduskunnan kirjelmä STM/2021/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja (EK 12/2021 vp - M 4/2021 vp)

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Merituuli Mähkä, Hallitusneuvos p.029 5163575
Asia

Eduskunnalle annettiin 17.3.2021 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja. Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 5/2021 vp). Eduskunta on päättänyt, että valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja kumotaan siltä osin kuin se koskee määräajoista poikkeamista lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa ja että asetusta ei muilta osin kumota.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston asetuksesta kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikoja ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen