Eduskunnan kirjelmä TEM/2021/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston asetuksesta ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi (EK 10/2021 vp - M 3/2021 vp)

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Liisa Huhtala, Hallitusneuvos p.+35 8295047062
Asia

Eduskunnalle annettiin 8.3.2021 käsiteltäväksi valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi (185/2021). Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 3/2021 vp). Eduskunta on päättänyt, ettei ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi 8.3.2021 annettua valtioneuvoston asetusta kumota. Asetus tuli voimaan 9.3.2021 ja oli voimassa 28.3.2021 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän eduskunnan käsittelemän valtioneuvoston asetuksen johdosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen