Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/101

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp, EV 34/2021 vp)

HE 176/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Hallitusneuvos Hanna Laurila, p. 029 5342025
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja lain tieliikennelain 155 ja 171 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.