Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/101

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta (HE 176/2020 vp, EV 34/2021 vp)

HE 176/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Hanna Laurila, p. +358 295 342 025

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja lain tieliikennelain 155 ja 171 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.