Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/177

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 3/2021 vp; EV 24/2021 vp)

HE 3/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Hannu Miettinen, p. +358 295 162 478

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa elintarvikelain ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.