Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/177

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitykseen elintarvikelaiksi ja laiksi sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 3/2021 vp; EV 24/2021 vp)

HE 3/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Hannu Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162478
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa elintarvikelain ja lain sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen