Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/33

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 24/2021 vp; EV 25/2021 vp)

HE 24/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Hallitussihteeri Jonna Kuparinen, p. +35 8295530182

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.