Tehtävään määrääminen PLM/2021/19

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Puolustusministeriö

Apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Sami Roikonen, Osastoesiupseeri p.029 5140442
Asia

a) eversti Hannu Juhani Teittiselle apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan Unionissa (EUE) Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2021 lukien ja eversti Marko Petteri Korvalan määrääminen tähän tehtävään 1.8.2021 lukien asemapaikkana Bryssel b) everstiluutnantti Kimmo Petter Alesmaalle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2021 lukien ja everstiluutnantti Asko Tapio Ensio Toivasen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2021 lukien asemapaikkana Bryssel

Esitys
Tasavallan Presidentti peruuttaa eversti Hannu Juhani Teittiselle apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan Unionissa (EUE) Brysselissä annetun määräyksen 1.8.2021 lukien ja määrää eversti Marko Petteri Korvalan tähän tehtävään 1.8.2021 lukien asemapaikkana Bryssel, peruuttaa everstiluutnantti Kimmo Petter Alesmaalle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen 1.8.2021 lukien ja määrää everstiluutnantti Asko Tapio Ensio Toivasen tähän tehtävään 1.8.2021 lukien asemapaikkana Bryssel
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.