Tehtävään määrääminen PLM/2021/19

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Puolustusministeriö

Apulaissotilasedustajien vaihdoksia

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Osastoesiupseeri Sami Roikonen, p. 029 5140442

Asia

a) eversti Hannu Juhani Teittiselle apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan Unionissa (EUE) Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2021 lukien ja eversti Marko Petteri Korvalan määrääminen tähän tehtävään 1.8.2021 lukien asemapaikkana Bryssel b) everstiluutnantti Kimmo Petter Alesmaalle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2021 lukien ja everstiluutnantti Asko Tapio Ensio Toivasen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2021 lukien asemapaikkana Bryssel

Esitys

Tasavallan Presidentti peruuttaa eversti Hannu Juhani Teittiselle apulaissotilasedustajaksi Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan Unionissa (EUE) Brysselissä annetun määräyksen 1.8.2021 lukien ja määrää eversti Marko Petteri Korvalan tähän tehtävään 1.8.2021 lukien asemapaikkana Bryssel, peruuttaa everstiluutnantti Kimmo Petter Alesmaalle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Brysselissä annetun määräyksen 1.8.2021 lukien ja määrää everstiluutnantti Asko Tapio Ensio Toivasen tähän tehtävään 1.8.2021 lukien asemapaikkana Bryssel

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.