Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen PLM/2021/20

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Puolustusministeriö

Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Antti Korkala, p. 029 5140435

Asia

Eversti Tero Juhani Ylitalon nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2021-31.7.2026 ja hänen määrääminen Maavoimien operaatiopäällikön tehtävään 1.8.2021 lukien

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää eversti Tero Juhani Ylitalon kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2021-31.7.2026 ja määrää hänet Maavoimien operaatiopäällikön tehtävään 1.8.2021 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.