Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen OM/2021/37

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Oikeusministeriö

Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Virkaan esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Kaarlo Emil Hakamies

Esitys
Tasavallan presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Kaarlo Emil Hakamiehen 15.4.2021 lukien.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio 15.3.2021 *
  2. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  3. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.