Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen OM/2021/37

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Oikeusministeriö

Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan esitetään nimitettäviksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Kaarlo Emil Hakamies

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Kaarlo Emil Hakamiehen 15.4.2021 lukien.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio 15.3.2021 *
  2. Tuomarinvalintalautakunnan esitys *
  3. Ansioyhdistelmät *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.