Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/6

« Tasavallan presidentin esittely 9.4.2021 16.15

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 6/2020 vp; EV 18/2021 vp)

HE 6/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Anne Kohvakka, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150183
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vankeuslain muuttamisesta, lain tutkintavankeuslain muuttamisesta, lain henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta ja lain poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen