Valtioneuvoston selonteko LVM/2021/54

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032

VNS 2/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Hanna Perälä, Liikenneneuvos p.029 5342007
Asia
Kyseessä on liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) 15 b §:n mukainen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen