Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 VN 44/2021

Istunnon ajankohta 15.4.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

15.4.2021 13.48 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Tuija Saari, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488566

Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön pelastusosaston neuvottelevalle virkamiehelle

Puolustusministeriö

Hannu Antikainen, Hallintojohtaja p.029 5140500

Puolustusministeriön henkilöstöjohtajan viran täyttäminen

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön kaupallisen neuvoksen viran täyttäminen

Ympäristöministeriö

Johanna Korpi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250278

Valtioneuvoston asetus Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista