Hallituksen esitys LVM/2021/50

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.4.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

HE 55/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Eero Salojärvi, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342123
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan lakiteknisiä muutoksia, joilla jatkettaisiin kolmen väliaikaisen säännöksen voimassaoloa kolmella vuodella. Säännökset koskevat välitystiedon määritelmää, radioviestinnän luottamuksellisuutta ja puhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa. Lisäksi sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin tehtäisiin viittaukseen liittyvä tekninen muutos.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vaikutukset
Radioviestinnän luottamuksellisuuden osalta esityksellä tavoitellaan uusien palveluiden ja liiketoimintamallien kehittymistä niin, että perusoikeuksina turvatut yksityiselämän suoja ja luottamuksellisen viestin salaisuuden suoja eivät vaarannu. Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kiellon osalta esitys suojaa kuluttajia häiritseviltä markkinointimenettelyiltä ja ehkäisee epäterveen kilpailun aiheuttamia markkinahäiriöitä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen