Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2017/53

« Tasavallan presidentin esittely 7.5.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 189/2020 vp; EV 26/2021)

HE 189/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anu Karjalainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250067
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain asumisoikeusasunnoista ja lain vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen