Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/28

« Tasavallan presidentin esittely 7.5.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 18/2021 vp; EV 38/2021 vp)

HE 18/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain muuttamisesta, lain Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta ja lain oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 kuitenkin niin, että arvonlisäverolain muuttamisesta annettavan lain 134 b § tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen