Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/6

« Tasavallan presidentin esittely 7.5.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain, rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain sekä pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 261/2020 vp; EV 30/2021 vp)

HE 261/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Matti Vanhanen
Esittelijä
Jaana Vehmaskoski, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530267
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain muuttamisesta, lain rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja lain pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 10 päivänä toukokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen