Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/150

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merilain muuttamisesta (HE 264/2020 vp; EV 52/2021 vp)

HE 264/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain merilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen