Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 VN 64/2021

Istunnon ajankohta 3.6.2021 13.00 | Paikka: Helsinki

3.6.2021 13.54 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Hallinnollinen notaari p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Oikeusministeriö

Katri Kummoinen, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150266

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Oikeusministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Sisäministeriö

Krista Sirén, Asiantuntija, esittelijä p.029 5488287

Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Riikka Pitkänen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140054

Puolustustarvikkeiden vientiluvan myöntäminen Ase Utra Oy:lle Kanadaan

Valtiovarainministeriö

Mikko Spolander, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530006

Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö