Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ( HE 12/2021 vp; EV 48/2021 vp)

HE 12/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Essi Rentola, Johtaja p.029 5163155
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti hyväksyy sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen