Valtioneuvoston asetus STM/2021/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Asetuksen 5 §:ssä säädetään ravitsemisliikkeiden anniskelu- ja aukioloajan rajoittamisesta eri alueilla. Epidemiatilanteen parantumisen vuoksi Varsinais-Suomen maakunnassa siirryttäisiin leviämisvaiheen rajoituksista kiihtymisvaiheen rajoituksiin eli alkoholijuomien anniskelu olisi lopetettava viimeistään kello 22 ja ravitsemisliikkeen saisi pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5-23. Etelä-Karjalan maakunnassa ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella siirryttäisiin kiihtymisvaiheen rajoituksista perustason rajoituksiin eli alkoholijuomien anniskelu olisi lopetettava viimeistään kello 24 ja ravitsemisliikkeen saisi pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille kello 5-1. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 4.6.2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksessä HE 32/2021 vp. Alueen epidemiatilanteen mukaan säädettävien rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Muutoksilla lievennetään rajoituksia hallitusti epidemiatilanteen muutosten mukaisesti. Asetuksella olisi myönteisiä vaikutuksia ravitsemisliikkeiden toimintaan mainituilla alueilla. Rajoitusten muutoksia on tarkoitus jatkaa viikoittain alueiden epidemiatilanteen mukaisesti ja lisäksi uudella tarkastelulla kesäkuun aikana.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen