Viran täyttäminen PLM/2021/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 14) sotatieteiden maisteri Antti Korven 1.7.2021-30.6.2024 väliseksi ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen