Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta sekä kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta (HE 58/2021 vp; EV 63/2021 vp)

HE 58/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Tanja Innanen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150338
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevien määräysten soveltamisesta sekä lain kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 24 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen