Valtioneuvoston asetus OM/2021/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Oikeusministeriö

1) Valtioneuvoston asetus Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain voimaantulosta 2) Valtioneuvoston asetus esitutkintalain 3 luvun 10 a §:n ja 5 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 3) Valtioneuvoston asetus oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 4) Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta annetun lain 11 ja 27 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 5) Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 6) Valtioneuvoston asetus rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta 7) Valtioneuvoston asetus oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lauri Rautio, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150380
Asia
Valtioneuvoston asetuksilla säädetään lain Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan, lain esitutkintalain 3 luvun 10 a §:n ja 5 luvun 1 §:n muuttamisesta, lain oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta, lain Syyttäjälaitoksesta annetun lain 11 ja 27 §:n muuttamisesta, lain rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta (70/2021), lain rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta (71/2021) ja lain oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta (72/2021) voimaantulosta. Lait koskevat tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) perustamisessa annetun neuvoston asetuksen (EU) 2017/1939 edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 10.6.2021. Asetusehdotukset on tarkistettu oikeusministeriön laintarkastuksessa.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain voimaantulosta, asetuksen esitutkintalain 3 luvun 10 a §:n ja 5 luvun 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, asetuksen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, asetuksen Syyttäjälaitoksesta annetun lain 11 ja 27 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, asetuksen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, asetuksen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta ja asetuksen oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen