Virkavapauden myöntäminen OKM/2021/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvokselle

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Rami Sampalahti, Hallitusneuvos p.+35 8295330190
Asia
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt opetusneuvos Aija Rinkiselle palkatonta virkavapautta 23.4.2020 - 30.9.2021 väliseksi ajaksi Maailmanpankin koulutuksen kehittämistehtävässä toimimista varten. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää edelleen Rinkiselle palkatonta virkavapautta 1.10.2021 - 31.8.2023 väliseksi ajaksi edellä mainitun tehtävän hoitamista varten.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää opetusneuvos Aija Rinkiselle palkatonta virkavapautta 1.10.2021 - 31.8.2023 väliseksi ajaksi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen