Toimiluvan myöntäminen OKM/2021/35

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Luvat rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Anne-Marie Brisson, Hallitusneuvos p.+35 8295330079
Asia
Hyväksytään seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus liitteenä olevien päätösehdotusten mukaisesti: - CONFIDO – Pohjanmaan kristillinen kasvatus- Österbottens Kristliga Uppfostran ry - Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry – Understödsföreningen för Steinerskolan i Borgå rf sekä hylätään seuraavien rekisteröityjen yhdistysten tai säätiöiden perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu opetuksen järjestämislupaa koskeva hakemus: - Vänföreningen för Varkaus Svenska lågstadieskola rf, på finska Varkauden ruotsinkielisen ala-asteen ystävät ry
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy CONFIDO – Pohjanmaan kristillinen kasvatus- Österbottens Kristliga Uppfostran ry:n ja Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry – Understödsföreningen för Steinerskolan i Borgå rf:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteiden 2 ja 3 mukaisesti sekä hylkää Vänföreningen för Varkaus Svenska lågstadieskola rf, på finska Varkauden ruotsinkielisen ala-asteen ystävät ry:n perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämistä koskevan lupahakemuksen liitteen 4 mukaisesti
Vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Opetuksen järjestämisluvan myöntäminen edelleen 1.8.2021 lukien CONFIDO – Pohjanmaan kristillinen kasvatus- Österbottens Kristliga Uppfostran ry:lle ja Porvoon steinerkoulun kannatusyhdistys ry – Understödsföreningen för Steinerskolan i Borgå rf:lle ei lisää valtiolle aiheutuvia kustannuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen