Viran täyttäminen YM/2021/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anna Leppäkoski, Neuvotteleva virkamies p.029 5250206
Esitys
Valtioneuvosto nimittää ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan maatalous- ja metsätieteiden tohtori Tuomo Kalliokosken 1.7.2021 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Nimitysmuistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.