Valtioneuvoston asetus YM/2021/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020-2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Liisa Meritähti, Hallitussihteeri p.029 5250376
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020–2022 annettua valtioneuvoston asetusta (1342/2019). Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on voinut myöntää avustusta asetuksen nojalla 1.1.2020 lähtien. Esityksessä avustuksen ehtoja ehdotetaan parannettavaksi nostamalla avustuksen asuntokohtaista enimmäismäärää 10 000 eurosta 16 000 euroon. Samalla tarkennettaisiin avustuksen muita ehtoja. Avustus toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa, jonka mukaan otetaan käyttöön uusi avustus ARA-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille sopiviksi väestöltään vähenevillä alueilla.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen avustuksista arava- ja korkotukivuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi vuosina 2020-2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Avustusta myönnetään valtion talousarvion asettamissa rajoissa. Vuosina 2021-2022 avustusta on myönnettävissä yhteensä 20 miljoonaa euroa. Paremmilla avustusehdoilla voidaan toteuttaa aiempaa laajemmin korjauksia, jotka tukevat ikääntyneiden asumista kotona.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen