Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä (HE 83/2021 vp; EK 17/2021 vp)

HE 68/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Asia

Hyväksyessään hallituksen esitykset eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavan lausuman: Momentti 29.80.01 Eduskunta edellyttää, että taiteen ja kulttuurin alan ammattilaisille kohdennettujen koronatukien myöntämisessä huolehditaan siitä, että väliinputoajaryhmiä ei pääse syntymään ja että päätöksenteossa pyritään ottamaan huomioon myös ne tahot, jotka eivät ole aikaisemmin päässeet tuen piiriin.

Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen