Valtioneuvoston asetus VM/2021/90

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Mikko Spolander, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530006
Asia
Asetuksella ehdotetaan laajennettavan riippumattoman tuottavuuslautakunnan tehtävää laatimaan myös taloudellisia selvityksiä ja laskelmia tulojen ja kustannusten kehityksestä sekä lisäämään jäsenten määrä kolmesta kuuteen. Tavoitteena olisi korvata aukko, joka tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan lopettamisesta syntyi. Tuottavuuslautakunnan tehtävänä olisi paitsi edelleen laatia analyysi tuottavuuden ja kilpailukyvyn nykytilanteesta ja näkymistä, myös laatia taloudellisia selvityksiä ja laskelmia tulojen ja kustannusten kehityksestä. Jäsenten määrän lisäämisellä kohennettaisiin lautakunnan osaamista ja kykyä suoriutua kasvaneesta tehtävästä. Lautakuntaan kuuluisi puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Lautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet määräisi valtioneuvosto valtiovarainministeriön esityksestä. Lautakunnan toimikausi olisi kolme vuotta. Valtiovarainministeriö pyytäisi taloustieteellisiltä tutkimuslaitoksilta, Kuluttaja- ja kilpailuvirastolta, Suomen Pankilta ja työ- ja elinkeinoministeriöltä ehdotuksen lautakunnan kuudeksi jäseneksi. Lautakunnan sihteeristönä toimisi valtiovarainministeriön kansantalousosasto. Asetus ehdotetaan tulevan voimaan 1. päivänä syyskuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tuottavuuslautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Uudistus kasvattaisi hieman menoja. Jäsenille maksettaisiin tavanomaiset kokouspalkkiot.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen