Valtioneuvoston asetus MMM/2021/111

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Risto Lampinen, Kalatalousneuvos p.029 5162458
Asia
Asetuksessa vahvistettaisiin uusi luettelo niistä satamista, joissa eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun valtioneuvoston asetuksen (719/2019) mukaan Euroopan unioniin kuuluvien valtioiden kalastusalukset voivat purkaa Euroopan unionin lainsäädännössä säädetyt kynnysarvot ylittäviä silakka- ja kilohailisaaliita. Ehdotetulla muutoksella luetteloon lisättäisiin Oulussa sijaitseva Laitakarin satama. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen