Valtioneuvoston asetus MMM/2021/112

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 17 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia
Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annettua valtioneuvoston asetusta (234/2015) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksella tarkennettaisiin vuodelta 2020 maksettavan viherryttämistuen hehtaarikohtaista määrää ja perustuen tukioikeuksien arvoa toisessa maksuerässä. Tuista on tarkoitus maksaa toisessa maksuerässä loput noin 5 prosenttia. Arvioituja yksikkökohtaisia tukitasoja tarkennettaisiin vuoden 2020 tukihaun ja valvonnan tulosten perusteella ennen tukien maksamista, jotta tukeen käytettävissä oleva määräraha tulisi käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Perustuen tukioikeuksien arvoa ehdotetaan korotettavaksi 9 sentillä hehtaarilta tukialueella AB ja alennettavaksi 9 sentillä hehtaarilta tukialueella C. Viherryttämistuen hehtaarikohtaista määrää korotettaisiin 4 sentillä hehtaarilta tukialueella AB ja 1 sentillä hehtaarilta tukialueella C. Vuodelta 2020 maksettavaa nuoren viljelijän tuen hehtaarikohtaista määrää ei muutettaisi. Tuet on tarkoitus maksaa kesäkuussa 2021. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 7.6.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 17 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Perustuki, viherryttämistuki ja nuoren viljelijän tuki ovat kokonaan Euroopan unionin rahoittamaa tukea. Perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion talousarvion momentin 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) määrärahasta. Vuoden 2021 valtion talousarvion momentille 30.20.41 (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 516,900 miljoonaa euroa. Momentin määrärahasta käytetään vuodelta 2020 maksettavaa perustukea varten enintään noin 12,4 miljoonaa euroa, vuodelta 2020 maksettavaa viherryttämistukea varten enintään noin 7,6 miljoonaa euroa ja vuodelta 2020 maksettavaa nuoren viljelijän tukea varten enintään noin 0,5 miljoonaa euroa eli yhteensä noin 20,5 miljoonaa euroa. Vastaavat Euroopan unionilta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Yksikkötukitasoja muuttamalla pyritään mahdollistamaan se, että perustukeen, viherryttämistukeen ja nuoren viljelijän tukeen käytettävissä oleva osuus valtion talousarvion momentin 30.20.41 määrärahasta tulee käytetyksi enimmäismäärän mukaisesti. Jos asetusehdotuksen mukaisia muutoksia tukitasoihin ei tehtäisi, tukialueella AB perustuen enimmäismäärästä jäisi käyttämättä noin 105 000 euroa ja viherryttämistuen enimmäismäärästä jäisi käyttämättä noin 42 000 euroa. Tukialueella C perustuen enimmäismäärä ylittyisi noin 97 000 eurolla ja viherryttämistuen enimmäismäärä alittuisi noin 12 000 eurolla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen