Viran täyttäminen TEM/2021/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston osastopäällikön viran täyttäminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Krista Turunen, Hallitussihteeri p.+35 8295047178
Asia

Ilona Lundström on antanut sidonnaisuuksistaan työ- ja elinkeinoministeriölle valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitetun selvityksen. Lundströmin ilmoittamat sidonnaisuudet eivät ole sellaisia, että niillä voitaisiin katsoa olevan merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa osastopäällikön virkaa.

Esitys
Valtioneuvosto nimittää työ- ja elinkeinoministeriön innovaatiot ja yritysrahoitus -osaston osastopäällikön virkaan hallintotieteiden tohtori Ilona Lundströmin 1.8.2021 - 31.7.2026 väliseksi ajaksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.