Valtioneuvoston asetus MMM/2021/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus tulvariskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Vilja Klemola, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162309
Asia
Ehdotetaan muutettavaksi tulvariskien hallinnasta annetun asetuksen (659/2010) 6 §:ää tulvaryhmien toimikauden kestoon ja nimeämiseen liittyvän sääntelyn osalta. Muutoksella mahdollistettaisiin tulvaryhmien toiminta myös tulvariskien hallinnan suunnittelukausien välisenä aikana. Muutoksen tarkoituksena on, että tulvaryhmät voivat seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) lailla 269/2020 muutetun 16 §:n mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi muutamia teknisiä päivityksiä asetuksen lakiviittauksiin. Asetusmuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tulvariskien hallinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Ei merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen