Valtion edustajan määrääminen VM/2021/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen valtion edustajan määrääminen Euroopan vakausmekanismin (EVM) hallintoneuvoston jäseneksi

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Seppo Tanninen, Hallitusneuvos p.+35 8295530224
Asia
EVM-sopimuksen 5 artiklan perusteella Suomi EVM:n jäsenenä nimittää hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen. Jäsenen nimittämistä rajoittaa se, että 5 artiklan mukaan hallintoneuvoston jäsen on se valtioneuvoston jäsen, joka vastaa valtionvaroista, Suomessa valtiovarainministeri. Nimitykset voidaan peruuttaa milloin tahansa. Valtioneuvosto määräsi 17.6.2020 hallintoneuvoston jäseneksi valtiovarainministeri Matti Vanhasen. Koska tasavallan presidentti vapautti Matti Vanhasen valtioneuvoston jäsenyydestä 27.5.2021 ja määräsi Annika Saarikon valtiovarainministerin tehtävään, tulee Matti Vanhaselle annettu määräys toimia EVM:n hallintoneuvoston jäsenenä peruuttaa ja määrätä valtiovarainministeri Annika Saarikko uudeksi Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi. Suomen varajäsen EVM:n hallintoneuvostossa on alivaltiosihteeri Leena Mörttinen. Hallintoneuvoston tehtävistä määrätään EVM-sopimuksen 5 artiklassa. Hallintoneuvosto päättää muun muassa vaadittaessa maksettavan pääoman maksamisesta, tuen myöntämisestä EVM:n jäsenelle ja muista sellaisista asioista, joilla voi olla merkittävä vaikutus Suomen taloudellisiin vastuisiin ja sitoumuksiin. Valtiovarainministeri hoitaa EVM:n hallintoneuvoston jäsenen tehtävää osana virkatehtäviään. EVM:n hallintoneuvoston hyväksymän ohjesäännön mukaisesti EVM ei maksa hallintoneuvoston jäsenille palkkaa tai palkkiota.
Esitys
Valtioneuvosto peruuttaa Matti Vanhaselle annetun määräyksen toimia Euroopan vakausmekanismin hallintoneuvostossa Suomen valtiota edustavana jäsenenä ja määrää tehtävään valtiovarainministeri Annika Saarikon
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen