Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/35

« Tasavallan presidentin esittely 27.5.2021 10.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 23/2021 vp; EV 61/2021 vp)

HE 23/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Hallitusneuvos Ismo Mäenpää, p. +35 8295530231

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta, lain rikoslain 46 luvun 7 §:n muuttamisesta ja lain rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 3 päivänä kesäkuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.