Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/92

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta (HE 249/2020 vp; EV 55/2021 vp)

HE 249/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jussi Saramo
Esittelijä
Laura Niemi, Hallitussihteeri p.+35 8295330046
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain varhaiskasvatuslain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen