Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/78

« Tasavallan presidentin esittely 31.5.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 73/2021 vp; EV 69/2021 vp)

HE 73/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Kiuru

Esittelijä

Hallitusneuvos Liisa Katajamäki, p. 029 5163329

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja laintartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.