Valtuutus noottienvaihdon suorittamiseen LVM/2021/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.6.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Myönnetään valtuudet tehdä Suomen ja Thaimaan radioamatöörien vastavuoroisuusluvista noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen välillä

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Katariina Säynäjärvi, Hallitusneuvos p.029 5342029
Asia
Suomen suurlähettiläs Jyri Järviaholle tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaiselle, ulkoasiainsihteeri Heikki Karhulle myönnetään valtuudet tehdä Suomen ja Thaimaan radioamatöörien vastavuoroisuusluvista noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen välillä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa Suomen suurlähettiläs Jyri Järviahon tai hänen estyneenä ollessaan edustuston päällikön sijaisen, ulkoasiainsihteeri Heikki Karhun tekemään Suomen ja Thaimaan radioamatöörien vastavuoroisuusluvista noottienvaihdolla sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Thaimaan kuningaskunnan hallituksen välillä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen