Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/3

« Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta (HE 259/2020 vp; EV 68/2021 vp)

HE 259/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Kaisu Ahtola, Hallitussihteeri p.029 5163785
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen