Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/67

« Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 81/2021 vp; EV 83/2021 vp)

HE 81/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jussi Matikkala, Lainsäädäntöneuvos, yksikönpäällikkö p.029 5150486
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen