Ydinlaitoksen käyttölupa TEM/2021/107

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lupa Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n FiR 1 -tutkimusreaktorin käyttöön

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Linda Kumpula, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295060125
Asia
Tutkimusreaktorilla on ydinenergialain (990/1987) 20 §:n mukainen voimassa oleva käyttölupa tutkimusreaktorin käyttöä varten. Päätöksellä korvataan voimassa oleva käyttölupa ja myönnetään uusi käyttölupa 31.12.2030 saakka tutkimusreaktorin purkamista varten.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle FiR 1 -tutkimusreaktoria koskevan käyttöluvan (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Tutkimusreaktorin purkamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia valtiontalouteen. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle on myönnetty tutkimusreaktorin käytöstäpoiston kustannuksiin valtionavustusta valtion talousarvioon otetusta määrärahasta vuosille 2019–2021. Tutkimusreaktorin purkamista ja ydinjätehuoltoa varten on kerätty varoja Valtion ydinjätehuoltorahastoon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen