Valtioneuvoston päätös TEM/2021/109

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.6.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ydinvastuulain 18 §:n mukainen ydinlaitoksen haltijan vastuun enimmäismäärän alentaminen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n FiR 1 -tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan käyttölupapäätöksen yhteydessä

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Mirjami Tanner, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047167
Asia
Ydinlaitoksen haltijan (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) vastuun enimmäismäärää on ydinvastuulain 18 § nojalla alennettu valtioneuvoston päätöksellä 18.12.2014 70 miljoonaa euroa vastaavaan määrään erityisnosto-oikeutta. Vuoden 2014 päätöksessä todetaan, että alennettu vastuumäärä koskee FiR-tutkimusreaktorin normaalia käyttöä, eikä se koske tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa. Käytöstäpoistoa koskevan lupahakemuksen yhteydessä (VTT Dno 356/0652/2017) päätetään myös FiR 1 -tutkimusreaktorin ydinvastuun enimmäismäärän alentamisesta kattamaan käytöstäpoistovaihe, alkaen käytöstäpoistoa koskevasta luvasta vuoden 2030 loppuun saakka. Ydinlaitoksen haltijan (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) vastuun enimmäismäärää alennetaan käytöstäpoistovaiheessa seuraavasti: Ydinvastuun enimmäismäärä ja vastuun enimmäismäärän voimassaoloaika: Kansainvälisen valuuttarahaston 70 miljoonaa euroa vastaava määrä erityisnosto-oikeutta, 9.6. määrittämän valuuttakurssin mukaisesti 59 037 720 euron arvosta myönnettävän käytöstäpoistoluvan ajaksi, enintään vuoden 2030 loppuun saakka.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle FiR 1 -tutkimusreaktoria koskevan vastuun enimmäismäärän alentamisen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia valtion talousarvioon. Laitoksenhaltijan vastuu on ydinvastuulain mukaan rajoittamaton Suomessa ilmenevien vahinkojen osalta. Jos toiminnasta seuraisi ydinvahinko, jonka seurauksia ilmenisi Suomessa tai muussa Brysselin lisäyleissopimuksen sopijavaltiossa, laitoksenhaltija vastaisi alennettuun vastuumäärään saakka ja Suomen valtio ko. vastuumäärän ylittäviltä osin 175 miljoonaan erityisnosto-oikeuteen saakka. Huomioiden Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n vakuuttamisvelvollisuus ja alennetun vastuumäärän suuruus, sekä kyseessä olevan tutkimusreaktorin käytöstäpoiston aiempaa huomattavasti pienempi säteilyturvallisuusriski, koska laitos on pysyvässä sammutustilassa ja käytetty ydinpolttoaine on poistettu reaktorista, riskiä valtion taloudellisen vastuun realisoitumisesta voidaan pitää hyvin vähäisenä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen