Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/60

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön covid-19-taudin jatkumisen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi (HE 64/2021 vp; EV 84/2021 vp)

HE 64/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Katja Peltola, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342031
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, lain liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja lain luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen