Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/46

« Tasavallan presidentin esittely 29.6.2021 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 71/2021 vp; EV 96/2021 vp)

HE 71/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Laura Sarlin, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342063
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen