Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/65

« Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain ja veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 75/2021 vp; EV 85/2021 vp)

HE 75/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä lain veronkantolain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen