Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 25/2021 vp; EV 88/2021 vp)

HE 25/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Erkki Arnkil, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162127
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen