Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 VN 72/2021

Istunnon ajankohta 23.6.2021 11.00

23.6.2021 11.52 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.