Hakemus valtionperinnöstä VM/2021/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Hakemukset Anne-Kaarina Elise Hailan jäämistöstä

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia

Helsingin yliopisto on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin yliopistolle läheisyyden perusteella. Helsingin kaupunki on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi kaupungin tavanomaisesta käyttötarkoituksesta poiketen kaupunkitutkimuksen edistämiseen.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Anne-Kaarina Elise Hailan jäämistöstä tehdyt hakemukset päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.