Hakemus valtionperinnöstä VM/2021/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Hakemus Sinikka Helena Bertin jäämistöstä

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Petri Syrjänen, Budjettineuvos p.+35 8295530065
Asia

Mikkelin kaupunki on pyytänyt, että omaisuus luovutettaisiin kaupungille käytettäväksi yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn ja mielen hyvinvoinnin tukemiseen kaupunginosissa, kortteleissa ja maaseutuyhteisöissä. Tarkemmat käyttökohteet voidaan määritellä esim. osallistuvan budjetoinnin menetelmillä.

Esitys
Valtioneuvosto ratkaisee Sinikka Helena Bertin jäämistöstä tehdyn hakemuksen päätösehdotuksen mukaisesti
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio *
  2. päätösehdotus *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.